Privacyverklaring natuurpraktijk de Martis

  1. Bij uw eerste consult zullen we, samen, een behandelingsovereenkomst tekenen. Hierin staat er ook dat ik een geheimhoudingsplicht heb. Alles wat ik van u zal vernemen tijdens onze gesprekken zal vertrouwelijk blijven.
  2. Tijdens het behandelingstraject zal ik ook een volledig dossier opstellen met behandelsoorten en data ’s, zo ook de bereikte resultaten.
  3. Alleen u kunt uw dossier inzien en het zal nooit aan derden gegeven worden. Dossiers worden 10 jaar bewaard.
  4. Bij personen jonger dan 12 jaar mogen verzorgers (en ouders), met een geldige ID-bewijs, inzien. Vanaf 12 jaar mag het dossier aan verzorgers (ouders) alleen met toestemming van betrokkene vertoond worden, in zijn aanwezigheid.
  5. Indien uw dossier wilt aanvragen kunt u het ophalen bij onze praktijk of het downloaden volgens instructies vanaf een beveiligde omgeving, d.m.v. instructie die u zult ontvangen.